Yhteisötaide kiinnostaa

Pääsemme esittelemään eurooppalaisille kaupungeille Soinnun tapaa tehdä yhteisötaidetta. Tampereen kaupunki on kutsunut Sointu Senioripalvelut syyskuun lopulla toteutettavaan Eurocities-verkoston kulttuurifoorumiin kertomaan yhteisötaiteilijan työstä vanhuspalveluissa, lähitoreilla ja verkostoissa.

Toimitusjohtaja Tiina Raiskin tervehdys foorumin osallistujille

”Sointu Senioripalvelut on Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen ja Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n muodostama vastuullinen yhteisö, jonka tavoitteena on luoda mahdollisuus hyvään vanhuuteen.

Meille tärkeää on uusiutuminen ja rohkeiden ideoiden toteuttaminen. Vaalimme ainutlaatuisuutta ja panostamme yhteistyöhön. Huolehdimme siitä, että Soinnussa kaikki – sekä palveluasumisen asukkaat, avopalvelujen asiakkaat, että työntekijät – saavat äänensä kuuluviin.

Taide- ja kulttuuritoimintojen kehittyminen osaksi Soinnun toimintaa on reilun kymmenen vuoden polku. Alkusysäsys on tullut vuosien takaa Tampereen kaupungin kanssa tehdystä yhteistyöstä. Kaupungin silloiset vanhusten palvelut halusivat tiivistää yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen, liikuntapalvelujen, kaupunkisuunnittelun ja sote-palvelujen välillä tukemaan ikäihmisen oman näköistä elämää elämänkaariajattelun mukaisesti.

Onneksemme Pirkanmaalla on ollut uraauurtavaa yhteistyötä taide- ja kulttuuriammattilaisten sekä sote – ammattilaisten kanssa. Yhdessä olemme tarjonneet hyvän vanhuuden tukemiseen ja itseilmaisuun valtavan määrän monenlaisia toteutuksia eri taiteen aloilta.

Yhteistyö on mahdollistunut hanke- ja projektirahoituksella. Vuosien aikana ilmeni se, että me sote-ammattilaiset tarvitsemme kulttuuriammattilaisen, joka tuntee molemmat toimintaympäristöt ja löytää mahdollisuudet, miten taide – elämykset saadaan toteutettua meidän tiloissamme ja mahdollisimman paljon asiakkaita sekä hoiva- ja kuntoutuksen henkilökuntaa osallisiksi. Lisäksi oli tärkeää saada asiakkaat tiiviimmin osallisiksi vaikuttamaan siihen sitä mitä taide- ja kulttuuritoimintoja eri projekteissa heille tarjotaan.

Yhteisötaiteilija Kanerva Kartano, Sointu Senioripalvelut, Tampere

Oman yhteisötaiteilijan tulo Sointuun on mahdollistanut moninaisemman, suunnitelmallisemman ja tieteelliseen näyttöön perustuvan kulttuurihyvinvointitoiminnan rakentamisen osaksi asiakkaiden elämää ja organisaation toimintamallia. Tieteellisellä näytöllä tarkoitan sosiokulttuurisen innostamisen teoriaa pohjana toimintamallissa. Edellä mainitut ovat mahdollistaneet koko organisaation ja sen henkilöstön oppimisen ja osaamisen kasvamisen siitä mitä kaikkea kulttuurihyvinvointi voi olla sote- alan toimintaympäristössä ja miten paljon uusia keinoja siitä voi tulla myös hoito- ja kuntoutusalan henkilöstölle arkiseen käyttöön asiakkaiden elämää rikastuttamaan.

Sointulaiset toivottavat antoisia keskusteluja ja onnistuneita päiviä foorumin osallistujille ja mukavaa syksyä!”

Kokemuksia taiteilijoiden ja sote-ammattilaisten yhteistyöstä

Kulttuurikeskus Piipoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu ja Soinnun yhteisötaiteilija Kanerva Kartano esittelivät Eurocities-verkoston tapahtumassa pitkäjänteisen yhteistyön kokemuksia.