Omavalvonta

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaiden saama palvelu on sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaista kuin asiakkaan tarve edellyttää. Omavalvontaohjelmassa kerromme Soinnun toimintakäytännöistä ja ohjeista.

Tavoitteena on, että asiakkaan palveluissa esiintyvät epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Valvonta perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, oman toiminnan arviointiin ja asiakkaiden kokemusten kuulemiseen palveluun liittyvissä laatu- ja turvallisuusasioissa. Yhteisen omavalvontaohjelman lisäksi jokaisella Soinnun palvelukeskuksella on omavalvontasuunnitelma.