Taiteen ammattilaiset tulevat

Soinnun kulttuuritarjonta on yhä monipuolisempaa, kun taiteen ammattilaiset tulevat Soinnun toimipisteisiin esiintymään, tekemään työpajoja ja kehittämään omia kulttuuri- ja taidepalveluitaan.

Tämän mahdollistaa Taidetta lähelle -hanke. Lähelle tuotaviksi sisällöksi Soinnun asiakkaille on muotoiltu taide-elämyksiä, joissa on syvyyttä, rohkeutta, keveyttä, iloa, ääntä, väriä ja ennen kaikkea taidetta, joka puhuttelee, pysäyttää, herättää ajatuksia ja koskettaa. Meille mukana olijoille on selvää, että mitkään teemat tai tunteet eivät ole lähelle vietävissä taide-elämyksissä vieraita.

Taidetta lähelle -hanke käynnistyi Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin -avustuksella helmikuussa 2020. Hanke perustuu mukana olevien taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamiseen, olemassa oleviin palveluihin ja sote-toimijoiden toimintaympäristöjen ymmärtämiseen ja ihmisten tarpeisiin. Hankkeen kivijalkana on pirkanmaalainen osaaminen kulttuurihyvinvoinnin ja sen rakenteiden kehittämisessä sekä toimijoiden halu kehittyä ja edistää saavutettavuutta. Hanke on tärkeä jatkumo vuosien mittaan tehdylle yhteistyölle taide- ja toimijoiden kanssa.

Tämä pilotti on pohjana laajassa yhteistyössä kehitettävälle Pirkanmaan kulttuuripalvelutarjottimelle.

Hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä kulttuuri- ja sote-toimijoiden kanssa. Hankkeessa mukana ovat Kulttuurikeskus PiiPoo, Tampere-talo, Tampereen Työväen Teatteri, Tanssiteatteri MD, Tampere Filharmonia, Tampereen Musiikkijuhlat, Nuorisoseurat, Pispalan Sottiisi, Tanssimania, Tampereen Teatterikesä, Tanssivirtaa Tampereella nykytanssifestivaali, Tampereen taidemuseo, Muumimuseo, Tampereen yliopistollinen keskussairaala TAYS ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kotokampus Lempäälä, Tampereen kaupunki, Sointu Senioripalvelut ja Kangasalan kaupunki, asumispalveluyksiköt.