Mikä on palvelukortteli?

Tampereen kaupungin palvelukortteli-konsepti pohjautuu ajatukseen ikäystävällisestä asuinympäristöstä. Palvelukorttelin tavoitteena luoda monimuotoinen asuinympäristö, josta löytyy

  • esteettömiä asuntoja,
  • yhteiskäyttötiloja,
  • hoito- ja hoivapalveluita,
  • päivittäis- ja hyvinvointipalveluja sekä
  • erilaisia asumispalveluja.

Palvelukorttelin tausta-ajatuksena on aktiivinen ikääntyminen: kun kaikki tarvittavat palvelut löytyvät läheltä, on mahdollista asua kotona pidempään ja elää arkea omatoimisesti. Palvelukorttelissa tukipalveluita voidaan tuoda asteittain ikäihmisen kotiin, ja tarvittaessa oman asuinalueen sisältä löytyy myös asumispalveluja, jonne voidaan siirtyä, kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista.

Tutulla alueella tapahtuva muutto on ikäihmiselle mieluisampaa, sillä siinä sosiaaliset verkostot yleensä säilyvät.

Asukkaat ja alueen toimijat muodostavat osallistavan yhteisön

Osallisuudella ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Palvelukorttelissa kaikkien alueen toimijoiden toivotaan osallistuvan asuin- ja lähialueen kehittämiseen verkostomaisen yhteistyökumppanuuden kautta. Yhteinen naapurusto, palvelut, tapahtumat ja erilaiset toiminnot luovat luonnollisen paikan ylisukupolvisille kohtaamisille, johon kaikki ovat tervetulleita.

Osallisuus tarkoittaa myös mahdollisuutta harrastaa tai osallistua erilaiseen toimintaan tarvittaessa vaikka etäyhteyden välityksellä.

Palvelukorttelitoimintaa pilotoidaan Taatalakeskuksessa ja Kaukaharjukeskuksessa

Palvelukorttelitoiminta käynnistyi keväällä 2020 ja toimintaa kehitetään nyt yhdessä kaupungin ja alueen asukkaiden kanssa. Sointu toimii koordinaattorina palvelukorttelin kehittämisessä, alueen toimijoiden rekrytoimisessa ja aktiivisena viestijänä asukkaiden suuntaan.

Ota yhteyttä

Soita meille

050 9130 278

Lähetä sähköpostia

info@sointusenioripalvelut.fi