Ilmoituskanava

Väärinkäytösten ilmoittaminen ja epäkohtien korjaminen

Soinnussa meille on tärkeää, että toimimme arvojemme mukaisesti vastuullisesti ja avoimesti. Missiomme on, että kohtaamme ihmiset aidosti ja vahvistamme jokaisen omaa ääntä.

Olemme avanneet ilmoituskanavan, jonka avulla voit ilmoittaa toiminnassamme havaitsemistasi epäkohdista ehdottoman luottamuksellisesti. Ilmoituskanavassa kuka tahansa voi ilmoittaa Sointu Senioripalveluiden (Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry sekä Pirkanmaan Senioripalvelut Oy) toimintaan liittyvistä epäkohdista tai väärinkäytöksistä. Ilmoituskanava on lisäys epäkohtiin puuttumisen keinoihimme, mutta se ei ole ensisijainen ilmoituskanava kaikkeen epäkohtien käsittelyyn.

Ohje asiakkaille ja läheisille epäkohtien selvittämiseksi

  1. Kerro havaitsemastasi epäkohdasta hoitohenkilöstölle.
  2. Kerro havaitsemastasi epäkohdasta yksikön esihenkilölle soittaen, sähköpostilla tai tapaamisessa.
  3. Jos asiaan ei mielestäsi puututa vielä riittävästi, tee asiasta kirjallinen muistutus Sointu Senioripalveluille. Voit kirjoittaa vapaamuotoisen muistutuksen tai käyttää Pirkanmaan hyvinvointialueen lomaketta, jonka saat hoitohenkilöstöltä. Toimita muistutus yksikön johtajalle.
  4. Jos koet, että et halua tuoda epäkohtaa esiin omalla nimelläsi, voit ilmoittaa asiasta Soinnun ilmoituskanavan kautta anonyymisti. Ota ilmoituksen yhteydessä annettava tunnus ja salasana talteen, jotta voit seurata ilmoituksen käsittelyä. Huomioi kuitenkin, ettei Sointu voi antaa anonyymin viestittelyn kautta asiakkaisiin liittyvää tietoa.
  5. Jos asiaan ei edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen reagoida riittävästi, voit tehdä asiasta muistutuksen Pirkanmaan hyvinvointialueen valvontaan. Voit lähettää muistutuksen Kirjaamo, valvonta, PL 272, 33101 Tampere tai valvonta.ikaihmiset@pirha.fi.

Voit tehdä ilmoituksen joko nimettömänä tai omalla nimelläsi kirjoittamalla viestiin nimesi ja yhteystietosi. Ilmoituskanavan on rakentanut ulkopuolinen kumppanimme Navicre Oy. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Sointu Senioripalveluiden toimesta. Sointu Senioripalvelut noudattaa ilmoituskanavan ylläpitämisessä ja ilmoitusten käsittelyssä ilmoittajansuojelulakia (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, 1171/2022.)

Ilmoituksen käsittelijät tai ilmoituskanavan pääkäyttäjät eivät pysty tunnistamaan ilmoituksen jättäjää, paitsi jos itse kerrot yhteystietosi ilmoituksessa. Ilmoituskanava ei tallenna ilmoituksiin liittyvää metadataa eikä pysty tunnistamaan raportoijan IP-osoitetta.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Ilmoituksia käsittelevät tehtävään nimetyt henkilöt. Yksittäisen ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi ja mahdollisissa ilmoituksen johdosta tehtävissä jatkotoimenpiteissä käytetään tarvittavia Soinnun työntekijöitä. 

Ilmoituskanavan pääkäyttäjällä ja käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin. Jokaista käsittelijää sitoo ilmoittajansuojelulain 32 §:n mukainen salassapitovelvoite, jolla taataan käsittelyn luottamuksellisuus. Käsittelijät raportoivat saaduista ilmoituksista tarpeen mukaisesti johtoryhmille ja hallituksille.

Ilmoituksen käsittelyyn ei osallistu sellaisia henkilöitä, joita epäilty väärinkäytös koskee.

Ilmoituksen jättäjä saa ilmoituksensa yhteydessä tunnuksen ja salasanan ilmoituksensa käsittelyn seuraamiseksi. Käsittelijät pyrkivät selvittämään ilmoituksen paikkansa pitävyyden kolmessa kuukaudessa ilmoituksen jättämisestä. Jos selvitys ei valmistu kolmen kuukauden kuluessa tai mahdolliset toimet rikkomiseen puuttumiseksi ovat vielä kesken, käsittelijät ilmoittavat tästä ilmoittajalle. Käsittelijät voivat pyytää ilmoittajalta ilmoituskanavan viestitoiminnallisuuden avulla lisätietoja ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi. Ilmoittajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa lisätietoja.

Asian selvittäminen voidaan joutua lopettamaan, jos ilmoitetusta rikkomisesta ei saada riittävästi selvitystä, rikkominen on objektiivisesti arvioiden vähäinen, tai menettely on mahdollisesti jo lopetettu eikä siihen puuttumiseksi olisi tarvittu erityisiä toimenpiteitä. Ilmoittajalle tiedotetaan asian selvittämisen lopettamisesta perusteluineen.

Kenellekään, joka hyvässä uskossa kertoo epäilyistään tai havainnoistaan, ei aiheudu vastatoimia tai muita kielteisiä seuraamuksia. Ilmoittajalla tulee olla perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansapitävyyteen ilmoittamishetkellä. Ilmoituskanavan väärinkäyttö eli väärän tiedon tahallinen ilmoittaminen on sen sijaan vakava rikkomus, joka voi johtaa jatkotoimenpiteisiin, kuten ilmoittajansuojelulain mukaiseen sakkoon tai rikoslain mukaiseen rangaistusvastuuseen.

Tee ilmoitus tästä