eLähitori

Sointu Senioripalveluiden eLähitori tarjoaa runsaasti hyödyllistä tietoa ja mukavaa ajanvietettä sähköisessä muodossa. Täältä löydät roppakaupalla vinkkejä ja ohjeita sekä mukavaa selailtavaa aina ruokaohjeista, kulttuuriesityksiin ja siivousvinkkeihin. Terveyden ja hyvinvoinnin tueksi löydät ajankohtaisia aiheita eITE-pisteestä. eLähitorin linkit aukeavat niitä hiirellä klikkaamalla.

Miten eLähitori toimii ja kenelle se on tarkoitettu?

Soinnun eLähitori on tarkoitettu kaikille! Jos sinulla tai läheiselläsi on käytettävissä älylaite, voit hyödyntää vapaasti eLähitorin tarjontaa. Vinkkaa mummolle, vaarille, ystävälle, serkulle, naapurille tai asiakkaalle eLähitorista. Voit vaikka soittaa omalle isovanhemmalle ja lukea hänelle sivuilta sananlaskuja tai kotihoitajan kotikäynnillä yhdessä selailla valokuvia 1930-luvulta.

Lähitorin etäluennot

eLähitorilla ilmoitamme Sointu Akatemian etäluennoista. Akatemian luennot ovat avoimia kaikille ja maksuttomia. Ne toteutetaan Vooler-ohjelman kautta.

Vinkkaa luennon aiheita Soinnun lähitorikoordinaattoreille: tiina.santala@sointusenioripalvelut.fi, satu.nokkonen@sointusenioripalvelut.fi, nea.jarvensivu@sointusenioripalvelut.fi tai katri.martikainen@sointusenioripalvelut.fi.

eITE –piste

eITE-piste tarjoaa tietoa hyvinvoinnista, terveydestä ja palveluista. eITE-pisteeseen nostetaan aina teemoittain aiheeseen liittyviä linkkejä ja materiaaleja. Tällä hetkellä teemana on oman kodin turvallisuus. eLähitori -sivulla on erilaisia oppaita sekä testejä, joita voi tehdä kotikoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Muistathan, että voit mieltä askarruttavissa asioissa kääntyä Soinnun lähitorien palvelunohjaajien puoleen.


Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n ja Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen yhteistyönä syntyneessä oppaassa neuvotaan, miten kotona asumisen turvallisuutta voidaan lisätä, ja miten uhkaaviin tilanteisiin
on hyvä varautua. Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi -oppaan löydät täältä.

Tapaturmien ehkäisyverkoston Kotitapaturma.fi sivustolta löydät vinkkejä ja linkkejä kodin turvallisuuden tarkasteluun sekä yhdessä olemiseen. Sivuston materiaalipankista löydät mm. turvallisuustestejä, joilla voit tarkistaa oman kodin turvallisuutta eri ikäryhmien osalta.

Asunnon toimivuuden, esteettömyyden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja pienentää tapaturmien riskiä. Tietoa ikäihmisten asumisesta ja esim. asunnon esteettömyyden arvoimisesta löydät ympäristöministeriön sivuilta.

Vanhustyön keskusliiton alueelliset korjausneuvojat avustavat ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Lue korjausneuvonnasta tarkemmin Vanhusneuvoston keskusliiton sivuilta.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry on julkaissut oppaan Turvallisia vuosia muistiperheille. Oppaasta löytyy esimerkiksi muistisairautta sairastavan ihmisen näkökulmasta laadittu kodin turvallisuuden tarkistuslista ja paljon muuta hyödyllistä. Löydät oppaan täältä. Myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)on julkaissut laajan selvityksen iäkkäiden arjen turvallisuudesta ja erilaisista keinoista hallita turvallisuusriskejä.

Tapaturmien ehkäisyverkoston Pysy pystyssä -kampanja on julkaissut koosteen erilaisista kenkä- ja liukuestevaihtoehdoista. Ensi talven varalle voit jo käydä tutkimassa täältä itsellesi sopivia varusteita kaatumisen ehkäisemiseksi.

Turvallisia päiviä jokaisen kotona-asumiseen!

Terveys

Omaolo on sähköinen palvelu, jonka käyttötarkoitus on arvioida ihmisen hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä ja ohjata hoidon piiriin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin. Omaolo-palvelussa voit tehdä sähköisen oirearvion, terveystarkastuksen tai arvion tuen tarpeesta. Omaolon oirearviot hyödyntävät uusinta ja parasta saatavilla olevaa lääketieteellistä tietoa, jota kerätään hoitosuosituksista, systemaattisista katsauksista ja luotettavista alkuperäistutkimuksista. Omaolo palvelussa voit osallistua myös erilaisiin hyvinvointia lisääviin valmennuksiin. Palvelun toteuttaa DigiFinland Oy.

Terveyskylä on julkinen verkkopalvelu. Kaikille avoin sivusto sisältää 33 teemaa,jotka tarjoavat tietoa ja keinoja kaikille tiedonjanoisille ja omasta tai omaisen hyvinvoinnista huolta pitäville. Palvelu sisältää oirekyselyitä, itsehoito-oppaita ja runsaasti omahoidollista tukea ja apua jokaiselle omasta hyvinvoinnista kiinnostuneelle. Sisällön ovat tuottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Terveyskylästä löydät luotettavaa tietoa eri sairauksista sekä omahoidon polkuja.

Tampereen kaupungin Koronabotti on tekoälysovellus, joka neuvoo Koronaan liittyvissä asioissa Tamperella 100 eri kielellä.

The City of Tampere Coronabot. is a artificial intelligence application that will advise in matters relating to Korona in Tampere with 100 different languages.

Digitaidot

Tampereen kaupunginkirjaston tietotorien henkilökunta opastaa digiasioissa myös kirjastojen ollessa suljettuna. Tietotoreilta voi pyytää apua ja opastusta oman puhelimen, tabletin tai tietokoneen käyttöön.

Tietotorien yhteystiedot:

Hervannan tietotori, tietotori.hervanta(at)tampere.fi , puh. 040 800 7805

Lielahden tietotori, tietotori.lielahti(at)tampere.fi, puh. 040 553 4043

Sampolan tietotori, tietotori.sampola(at)tampere.fi, puh. 040 800 7816

Lisää digiohjeita ja opastusta löydät seuraavista linkeistä:

Vaikuttaminen

Tamperelaisena voit osallistua kaupungin kehittämiseen. Voit tutustua kaupungin päätösten valmisteluun, vastata asukaskyselyihin tai osallistua tilasuuksiin, joissa kaupunkia kehitetään. Lisää tietoa vaikuttamismahdollisuuksista löydät kaupungin verkkosivustolta Osallistu ja vaikuta.

Tampereen kaupungin vanhusneuvosto toimii aktiivisesti ja ottaa kantaa kunnan toiminnan suunnitteluun ja päätösten valmisteluun keskittyen asioihin, joilla on merkitystä ikäihmisten hyvinvoinnille. Vanhusneuvoston yhteystiedot ja tietoa sen toiminnasta löydät kaupungin sivustolta.

Myös Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) tavoitteena on saada hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien ääni kuuluville päätöksenteossa ja palvelujen suunnittelussa. Pirhan verkkopalvelussa sivulla Osallistu ja vaikuta on tietoa asukastilaisuuksista, palaute- ja aloitekanavista ja esitellään vaikuttamistoimielimet, kuten hyvinvointialueen vanhusneuvosto.

Kela

Kelan palveluista löytyy tietoa ja neuvoja Kelan omilta nettisivuilta: https://www.kela.fi/

Toimeentulotuen hakuohjeet paperihakemuksen tekemiseen: https://www.youtube.com/watch?v=Kk-He0lVipk&feature=youtu.be

Toimeentulotuen verkkohakemuksen ohjeet: https://www.youtube.com/watch?v=pqRjkBGpskc

Keskusteluapua

Murheiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Tässä muutama linkki palvelua tarjoavan nettisivuille:

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin: https://mieli.fi/

Ikäihmisten auttava puhelin: https://tamperemissio.fi/toiminta/tule-mukaan/ikaihmisille/aamukorva

Kirkon keskusteluapu: https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu

Tampereen kaupungin nettisivuilta löytyy myös erilaisia linkkejä mielen hyvinvoinnin tukemiseksi: https://www.tampere.fi/terveys-ja-hyvinvointi/miten-voit-edistaa-hyvinvointiasi/mielen-hyvinvoinnista-ja-levosta-huolehtiminen

Asuminen ja palvelut

Palvelut

Pirkanmaan Kotitorin sivuilla on palveluhaku, josta löydät monipuolisesti palveluntarjoajia: https://kotitori.yhteisenhyvanalusta.fi/

Yliopiston apteekin sivuilla on tiedote apteekissa toisen puolesta asioinnista: https://www.yliopistonapteekki.fi/toisen-puolesta-asiointi

Suomi.fi-sivulla on sähköisen valtakirjan ohjeet: https://www.suomi.fi/valtuudet

Turvallinen asuminen, esteettömyys ja korjausavustukset

Ara-korjausavustukset

Avustus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi: https://www.ara.fi/download/noname/%7B0391B692-79F1-41BF-A18A-56FFD9DC94C8%7D/154463

Aran tuet: https://www.ara.fi/download/noname/%7B731DBA1C-65E7-48F7-A00C-52E205BBB6D3%7D/22844

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas: https://www.ara.fi/download/noname/%7B3CBE3D0C-EEAC-42FE-AEBE-787B9FEC1266%7D/128966

Linkkejä kootusti: https://vtkl.fi/wp-content/uploads/2019/06/Ikaantyneiden_asumisen_kehittamisohjelman_Tietoa_ja_tyokaluja.pdf

Koti kuntoon

Marttojen nettisivuilta löytyy tähän paljon mielenkiintoisia aiheita, vinkkejä ja ohjeita. Kodinhoitoon liittyviä vinkkejä ja neuvoja löytyy mm. Isoäidin siivousvinkkien alta.

Niksi-Pirkka on vinkannut niksejä jo yli 40 vuotta. Käy kurkistamassa viimeisimmät vinkit: https://www.pirkka.fi/teema/niksi-pirkka

Kelan kuntoutuskurssit

Kiinnostaako sinua hyvinvointi ja oma kuntoutuminen?

Kelan sivuilta kuntoutuskurssien hakemistosta löydät lisätietoa kursseista. Kursseja voit hakea esim hakusanalla ikku tai kurssin numerolla. Kurssit on alueellisia, joten muistathan katsoa kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu.

Kelan kursseille hakeminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132. Haethan kursseille ajoissa, sillä kelan käsittelyaika voi olla 5 viikkoa. Liitteeksi tulee olla myös lääkärin B-lausunto, jossa tulee näkyä perustelut kuntoutuksen tarpeelle. Myös yleislääkärin lausunto käy.

Tuki- ja liikuntaelinsairauden kuntoutuskurssit

TULES eli tuki- ja liikuntaelinsairauden kuntoutuskurssit on suunnattu kuntoutujille, joilla on diagnosoitu tuki- ja liikuntaelinten sairaus ja oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta. Hakeminen tapahtuu myös kelan lomakkeella KU 132

Kursseilla on eri aiheita:

  • Selkäoireisten TULES-kuntoutus
  • Niska- ja hartiaoireisten TULES-kuntoutus
  • Alaraajaoireisten TULES-kuntoutus

Liikunta

Kotikuntosali pystyyn! Jos kotoa ei löydy käsipainoja, voit käyttää vaikka kirjaa. Ota päivittäinen jumppahetki osaksi arkirutiineja. Tampereen kaupungin sivuilta löydät tietoa liikuntamahdollisuuksista: https://www.tampere.fi/terveys-ja-hyvinvointi/miten-voit-edistaa-hyvinvointiasi/puhtia-ja-iloa-liikunnasta. Alla muutama linkki suoraan jumppavideoiden pariin:

Ravitsemus

Lisätietoja terveellisestä ruokavalioista Tampereen kaupungin sivuilta: https://www.tampere.fi/terveys-ja-hyvinvointi/miten-voit-edistaa-hyvinvointiasi/hyvinvointia-ravitsemuksesta

Atrian reseptipankki: https://www.atria.fi/kokkaamo/reseptit/

Hauskaa tietoa ruokahistoriasta: https://suomisyojajuo.fi/

Oppiminen

Muistijumppa ja älypelit

Ratkojat sivustolla on sanaristikoita https://www.ratkojat.fi/ristikot

ET-lehden sivuilla on päivittäin vaihtuva sudoku: https://www.etlehti.fi/artikkeli/osallistu/pelit/sudoku/paivan-sudoku

Papunetin sivuilla on useita erilaisia tietokoneella, tabletilla tai kännykällä pelattavia pelejä.

Matkustaminen ja kielitaito

Mikä kaupunki kiinnostaa sinua eniten? Missä kaupungeissa olet käynyt tai jopa asunut ja minne olet aina halunnut päästä? Käy kurkistamassa, miltä näyttää luettelo maailman pääkaupungeista Wikipedian sivuilta. Klikkaamalla kaupunkia pääsee tutustumaan kaupunkiin paremmin: https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_pääkaupungeista

Aloita kielten opiskelu suomen kielen eri murteista. Kotimaisten kielten keskuksen nettisivuilla on suomen murteiden käsikirja: http://kaino.kotus.fi/sms/

Guten Tag! Harjoittele saksaa Goethe-instututin nettivuilla ilmaisilla ohjelmilla: https://www.goethe.de/ins/fi/fi/spr/ueb.html

YLE:n oppiminen sivustoilla on vaikka mitä hauskaa opittavaa. Kieliä YLE:n sivuilla on opiskeltavana yli kymmen mm. arabia, japani, englanti ja ruotsi: https://yle.fi/aihe/oppiminen/kielet

Luonto

Tampereen kaupungin sivuilta löytyy vinkkejä luonnossa liikkumiseen: https://www.tampere.fi/terveys-ja-hyvinvointi/miten-voit-edistaa-hyvinvointiasi/vireytta-ja-rauhaa-luonnosta

Luontoon.fi sivuilla on esiteltynä suomen kansallispuistot ja pääset luontomatkalle kotoa käsin. Klikkaamalla sivuston listasta haluamaasi kansallispuistoa pääsee tutustumaan puiston valokuviin, historiaan ja paljon muuhun.

LUONTOSIVUSTO on Miina Sillanpään Säätiön Kuu kiurusta kesään -hankkeessa luotu verkkopalvelu. Täältä löydät kevät kohdasta klikkaamalla muun muassa hienon videon kevään jäiden lähtemisestä ja metsojen soidinmenoista: https://www.luontosivusto.fi/

Kulttuurivinkit

Armas-festivaali on julkaissut opastusvideon: Kuinka löytää digitaalisia kulttuuripalveluita? Videolla neuvotaan, kuinka digitaalisia kulttuuripalveluja löytää netistä omalla älylaitteella.

Yle Areenassa on paljon eri kulttuuriaiheisia ohjelmia lyhyistä videoista aina elokuviin ja dokumentteihin. Kulttuuriaiheiset videot on koottuna sivustolle, jonne pääset tästä linkistä suoraan.

Tampereen kaupungin nettisivuilla on paljon vinkkejä ja tietoa Tampereen kulttuuritarjonnasta: https://www.tampere.fi/terveys-ja-hyvinvointi/miten-voit-edistaa-hyvinvointiasi/hyvinvointia-kulttuurista. Sivuilla on myös Tampereen kulttuuripalveluiden oma tarjonta esiteltynä. Kaupungilla on myös oma kulttuuripalveluiden You tube -kanavalla, jossa on koottuna erilaisia videoita.

Visit Tampere -sivustolla on tietoa mitä kaikkea Tampereella voi nähdä, kokea ja tehdä. Vaikka sivustolla on paljon tietoa matkaajalle ja turistille on sieltä mielenkiintoista tutkailla mitä kaikkea oma kotikaupunki tarjoaa.

Kulttuurihyvinvoinnnista on tehty useita tutkimuksia. Lue artikkeli Duodecim Terveyskirjaston sivuilta kulttuurista ja terveydestä tai lukaise MIELI ry:n sivuilta juttu Kulttuuri lisää hyvinvointia .

Turvallista Kulttuurimatkailua ulkoilmassa! Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut on luonut esitteet yli kahdestakymmenestä kulttuuriraitista, joissa pääsee tutustumaan Tampereeseen tunnettujen henkilöiden tai asuinalueen kautta. Raitteihin voi myös tutustua sähköisesti ja vaikka tulostaa mukaa kävelyreitille.

Katso myös muita kulttuuriaiheisia linkkejä:

Siiri on Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteinen tietopalvelu, jossa on koottuna kuvia, kulttuuria ja esineitä.

Finna.fi on arjen löytöretkiä, mahdollisuuksia oppimiseen ja lähteitä tutkimukseen. Hakupalvelu, josta löydät kiehtovia aineistoja arkistoilta, kirjastoilta, museoilta ja muilta toimijoilta. Finnan luokkahuoneesta löydät museoiden, arkistojen ja opettajien kokoamia aineistopaketteja sekä valmiita tehtäväideoita. 

Katso myös tunnettujen Tamperelaisten elämäntarinoita, jotka on haudattu Kalevankankaan hautausmaalle.

WWF:n sivuilla on linkki livelähetykseen lintujen talviruokintapaikalle! Kamera kuvaa reaaliaikaisesti lintujen talviruokintaa Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa

Entä miltä näyttää livelähetys pinnan alla kosken kuohuissa? Kurkista järvitaimenen elinympäristöön Konneveden Siikakoskella.

Korkeasaarella on myös livekamera, josta voi seurata Korkeasaaren puoliapinoita mustamakeja sekä maassa vipeltäviä pampa-aguti jyrsijöitä. Samalta sivulla pääsee myös katsomaan livenä Gundeja, valkopääsakeja ja pikkumarmoseitteja. Käy kurkistamassa millaisista veitikoista on kyse!

Musiikkia

Videopalvelu YouTube on täynnä erilaisia videoita. Kirjoita sivun hakukenttään artisti, kappale tai tyylisuunta ja valitse itselle sopivin video: https://www.youtube.com/

Konsertteja virtuaalisesti: https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/hko-screen

Oopperaa: https://oopperabaletti.fi/stage24/

Museoita

Museovierailuja virtuaalisesti: vieraile virtuaalimuseoissa.

Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseoiden kokoelmateokset ovat katsottavissa Kansallisgallerian verkkosivuilla: https://www.kansallisgalleria.fi

Mobilian auto- ja tiemuseon sivuilla pääsee hieman kurkistamaan näyttelyissä olevia menopelejä.

Kirjasto

Pirkanmaan kirjastojen e-palveluista löytyy tietoa: https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/-/luettavaa-kuunneltavaa-ja-katsottavaa-verkossa

Elokuvia: https://elonet.finna.fi/ ja https://www.kirjastokino.fi/fi/

Kansalliskirjaston palvelussa on kotimaisia klassikoita ilmaisina e-kirjoina. Kaikille avoin palvelu Klassikkokirjasto

You Tubessa kirjailijat lukevat pätkiä kirjoittamistaan kirjoista: Kirjailija kotiin.

Yle Areena E- äänikirjoja: https://areena.yle.fi/audio/ohjelmat/30-272

Elokuvia ja sarjoja

Ylen Areena: https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/elokuvat

Katso myös: https://elavamuisti.fi/

Valokuvat

Siiri on Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteinen tietopalvelu, jossa on koottuna kuvia, kulttuuria ja esineitä: http://siiri.tampere.fi/

Vahvike on Vanhustyön keskusliiton sivusto, jonne on koonnut ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki. https://vahvike.fi/ Vahvike sivustolla on mm. erilaisia kuvia pirtanauhasta, koululaisiin ja luontokuviin: https://vahvike.fi/fi/kuvat

Pinterest on aarreaitta pullollaan ideoita. Voit kirjautua palveluun Google-tunnuksilla tai keksiä uuden. Hakemalla eri sanoilla voit löytää ideoita esim. käsitöihin, remontointiin, sisustamiseen, askarteluun, leivontaan ja ruuanlaittoon: https://fi.pinterest.com/

Iloisia ajatuksia ja huumoria

Positiivisia ajatuksia ja elämänasennetta löytyy roppakaupalla Positiivarien sivuilta: https://www.positiivarit.fi/

Mindfulness- tietoisuus- ja läsnäolotaidot: https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/mit%C3%A4-ovat-mindfulness-tietoisuustaidot

Naurujooga: https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/testasimme-mita-naurujoogassa-tapahtu-1