Uusi löytö: tätä on hoidon ja hoivan välissä! 

Kulttuurin ja taiteen merkitys ihmisten hyvinvoinnille tunnistetaan vuosi vuodelta paremmin. Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Toteuttamisessa korostuu taiteen ammattilaisten pitkäjänteinen yhteistyö sote-ammattilaisten kanssa. Esimerkiksi vanhustyössä solmitaan taiteen suhdetta hoivaan, hoitoon ja merkityksellisiin kokemuksiin.

Taiteen edistämiskeskuksen webinaarissa 25.1. kerrottiin Taiken työstä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi: ”Klikkiotsikoiden takaa löytyy konkreettisia tekoja liittyen kulttuurihyvinvoinnin juurruttamiseen hyvinvointialueilla sekä pohdintaa taiteen suhteesta hoivaan, huolenpitoon ja merkityksellisyyden kokemukseen.”

”Me kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluissa ymmärrämme, että taiteilijan työ on vaikuttavaa ja että taide vaikuttaa pitkäjänteisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.” – Taiteen edistämiskeskus

Webinaarissa Isto Turpeinen kertoi myös ennakkotietoa Taiken uudesta julkaisusta, jossa Kanerva Kartano kuvaa jo vuosia jatkunutta työtään päätoimisena yhteisötaiteilijana vanhuspalveluissa. Julkaisun avulla on tavoitteena virittää ja ruokkia dialogia siitä, mitä hyvä elämä tarkoittaa ja miten taide ja kulttuuri mahdollistavat hyvää elämää vanhuspalveluissa. Kasvanut kiinnostus kulttuurihyvinvointiin näkyy useina uusina avauksina vanhustyössä eri puolilla Suomea. Pirkanmaalainen Sointu Senioripalvelut on jo vuosia ollut rohkea edelläkävijä taiteen ja sote-alan yhdistäjänä omassa asiakastyössään.

Soinnun palvelukeskusten asukkaille ja lähitorien asiakkaille toteutetaan ympärivuoden yhteisötaiteen toimijaverkoston toteuttamia taidekursseja, materiaaleja ja tapahtumia.

Pirkanmaalla on jo vuonna 2017 hyväksytty alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jonka tavoite on mahdollistaa kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ja parantaa kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta kaikille pirkanmaalaisille. Ensimmäisenä Suomessa on otettu käyttöön suositus, jossa jokaiselle ihmiselle suositellaan taiteeseen ja kulttuuriin osallistumista vähintään 100 minuutin ajan viikossa.

On tärkeää, että ymmärrämme kokonaiskuvaa

Sitra on julkaissut vuoden 2023 Megatrendit ja julkaisun tarkoituksena on vahvistaa ymmärrystä tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista. Jatkamme kulttuurihyvinvoinnin edistämistä Pirkanmaalla yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Materiaalisen ja yksilökeskeisen hyvinvointikäsityksen sijaan
korostuu pitkä aikaväli, ongelmien ennaltaehkäisy, eettinen toiminta sekä osallisuuden,
yhteisöllisyyden ja onnellisuuden vahvistaminen. – Sitra Megatrendit 2023

Linkki Sitran Megatrendit 2023 julkaisuun: Megatrendit 2023 (sitra.fi)

Artikkelin kuva: Anne Koski 2018, Toivo-yhteisömusikaali