Sointulaisten vastuulliset ympäristöteot

Joulukuussa YK:n historiallinen luontokokous COP-15 päätti toimista luonnon monimuotoisuuden pelastamiseksi. Nämä päätökset luovat toiveikkuutta luonnon hyvinvoinnin turvaamisesta ja luontokadon pysäyttämisestä.

Myös me sointulaiset olemme tehneet merkittäviä ympäristövastuullisia tekoja. Erityisen iloisia olemme siitä, että henkilöstö on aktiivisesti ideoinut ja tehnyt ekotekoja.