Tärkeät perusparannukset

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys osallistuu ympäristöministeriön tuella toteutettavaan Peruskorjaus-hankkeeseen. Hankkeessa Ekokumppanit Oy laatii korjausneuvonnan avuksi toimintamallin, jota voidaan hyödyntää myös laajemmin korjausneuvonnan työkaluna. Projektissa kehitetään konsepti palvelu- ja vuokratalojen perusparannusten vauhdittamiseksi.

Konsepti peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi luotiin esimerkkitapauksen avulla. Esimerkki-kohteena oli vuonna 1994 rakennettu Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n omistama Taatalakeskus, jolle Tampereen Tilapalvelut Oy toteutti katselmuksen ja niiden tietojen varassa luotiin toimintapolku ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi.

Projektissa kuvataan toimintapolku, tutkitaan investointien tehokkuutta kiertotalousnäkökulmasta ja ottamalla huomioon rakennuksen koko elinkaari. Tarkastelussa korostuu peruskorjauskohteen pitkäikäisyys, monikäyttöisyys, muunneltavuus, huollettavuus ja korjattavuus, rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys sekä kierrätettyjen materiaalien hyödyntäminen rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Konsepti luotiin esimerkkitapauksen avulla

Ekokumppanit oy:n järjestämässä projektin info-tilaisuudessa 13.4.2022 esiteltiin hankkeen julkaisema internet-sivusto perusparannus.fi sekä ympäristöministeriön julkaisema Rakennuskannan pitkän aikavälin korjausstrategia 2020­­–2050.

Hankkeen esimerkkikohteen, Taatalakeskuksen, tuloksia esitteli Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Jarkko Auvinen.

Tutustu esimerkkikohteeseen