Taide vaikuttaa!

Taiteen edistämiskeskus Taike järjesti 6.4.2022 valtakunnallisen webinaarin Taide vaikuttaa: kestävä kulttuurihyvinvointi. Sointu Senioripalveluiden yhteisötaiteilija Kanerva Kartano oli tapahtumassa kutsuttuna asiantuntijana kertomassa Soinnun rohkeasta kulttuurihyvinvointityöstä. 

Seminaarissa pohdittiin kulttuuria ja hyvinvointitalouden kannalta ja kulttuurihyvinvointia tarkasteltiin myös terveystieteiden ja sosiaalipsykologian näkökulmista. Esillä oli hyvinvointialueiden ja kuntien välisen tärkeän yhteistyön rakentaminen ja toiminnan vakiintuminen. Asiantuntijat toivat esiin taide- ja kulttuuritoiminnan merkityksen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä ja elämäniloa korostavana toimintana.

Asiakas on aktiivinen tekijä ja toimija

Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa tukea ikäihmisen oman näköiselle elämälle, jota hän elää aktiivisena tekijänä ja toimijana. Kulttuuritoimintaa suunnittelevat Soinnun moniammatilliset tiimit yhdessä asiakkaiden kanssa. Asumispalvelujen lisäksi kulttuuritoimintaa toteutetaan Soinnun lähitoreilla: Keinupuistossa, Taatalassa, Kaukaharjussa ja Kuuselassa. Kulttuurityötä toteutetaan myös taide- ja kulttuuriverkostojen sekä Tampereen kaupungin kanssa.

Tutkimusnäyttö kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on kattavaa. Sointu on kehittänyt kulttuuritoiminnan kirjausta ja mittaamista, jotta saamme tietoa tämän työn vaikutuksista. Asumispalveluissa uuden asukkaan kanssa tehdään kulttuuri- ja elämänilosuunnitelma osana palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. Taustalla on Kulttuurikeskus PiiPoo:n kanssa toteutettu Taiteella kotiin -hanke. Lähitoreilla kehitetään kulttuurilähetettä avuksi ohjaamaan uusia asiakkaita mukaan lähitoritoimintaan.  

Soinnun ensimmäinen yhteisötaiteilija Kanerva Kartano on saanut rinnalleen yhteisötaitelija Minna Elorannan, joka aloitti työt maaliskuussa.

Tallenne webinaarista

Tapahtumatiedot

https://www.taike.fi/fi/tapahtuma/-/tapahtuma/6310/view?fbclid=IwAR0g4x1uUjySBY7c5s7ktWx6kZrVB3rMP881G_R6UgAYv8OueMmQiuFcQoE