Lähitorilla äänestettiin budjetista

Tänä keväänä Tampereen kaupunki osoitti kaikille lähitoreille toimintarahaa, jonka käytöstä lähitorin asiakkaat päättivät. Toimintatapaa, jossa kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä kunnan osoittamalla määrärahalla tehdään, kutsutaan osallistuvaksi budjetoinniksi (osbu).

Osbu toteutetaan Tampereen kaupungin hallinnoiman kulttuuri- ja liikuntarahaston avulla. Rahaston tarkoituksena on edistää ​tamperelaisten asukkaiden, erityisesti ikäihmisten, hyvinvointia ja yhdenvertaista osallistumista kulttuuri- ja liikuntatoimintaan sekä parantaa kulttuuri-, liikunta- ja muiden vapaa-ajanpalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Lähitorit saivat käyttöönsä 2000 tai 3000 euroa riippuen lähitorin toiminnan laajuudesta.

Soinnun lähitoreilla valmistauduttiin äänestykseen keräämällä huhtikuussa ehdotuksia idealaatikoihin ja virittämällä niitä ideointityöpajoissa. Kaupungin ohjeiden mukaan ideoiden pitää koskettaa kulttuuria ja liikuntaa ja toiminnan tulee tapahtua lähitoreilla. Erilaisia ideoita saatiin runsaasti, ehdotuksia esiintyjistä, tapahtumista ja kokeiluista.

Toukokuussa Soinnun lähitoreilla oli juhlava tilaisuus, jolloin jokainen lähitorin asiakas sai äänestää itselleen mieluisinta ideaa ihan virallisessa äänestyskopissa. Kaukaharjussa äänestyksen voitti tanssimusiikkiin keskittyvä konserttisarja ja Kuuselassa valituksi tuli Seela Sellan monologi. Keinupuisto ja Taatala äänestivät voittajaksi teatteriesityksen.

Äänestyksen voittaneet ehdotukset toteutetaan syksyn 2023 aikana. Osbu-äänestys antoi myös paljon muita toteutuskelpoisia toiveita, joita jatkossa toteutetaan Soinnun lähitoreilla.