Tutkimus lähitorin vaikutuksista

Tampereen yliopistossa valmistuneessa tutkimuksessa tarkasteltiin ikääntyvien ihmisten kokemuksia Lähitoreista sekä sitä, miten Lähitorit voivat tukea ikääntyvien kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin AIsola tutkimushankkeessa (Tampereen yliopisto 2021–2022) haastattelemalla lähitorien läheisyydessä asuvia ikääntyviä ihmisiä yksilöhaastatteluin sekä kävelyhaastatteluin.

– Lähitori-malli on konkreettinen esimerkki sektoreiden välisestä yhteistyöstä, jolla voidaan edistää ikääntyvien ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja tarjota ennaltaehkäisevää hoivaa ja huolenpitoa. Lähitorien kaltaiset palvelumallit ovat tärkeitä kaikenlaisilla asuinalueilla, mutta kenties erityisesti lähiöissä ja kaupunkien reunamilla, joista matka keskustan palveluiden ja kohtaamispaikkojen ääreen voi olla pitkä tai hankalasti saavutettava, kertoo väitöskirjatutkija Anniriikka Rantala Tampereen yliopistosta yliopiston julkaisemassa tiedotteessa: https://www.gerec.fi/paikalliset-palvelut-ja-sosiaalinen-toiminta-tukevat-ikaantyvien-hyvinvointia-ja-sosiaalista-osallisuutta/

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Social Inclusion lehden teemanumerossa ‘Community Development and Preventative Care With Older People: New Values and Approaches’. Linkki tutkimusartikkeliin: https://doi.org/10.17645/si.7431

Soinnussa saimme vuonna 2023 lähitoreilla yli 28 000 osallistumiskertaa ryhmissä ja tilaisuuksissa ja yksilöllisiä ohjaus- ja neuvontakertoja oli lähes tuhat palveluohjaajien, sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien vastaanotolla.

Tutustu Soinnun lähitorien ajankohtaisiin tapahtumiin ja tervetuloa mukaan.

  • Kaukaharjun lähitori, Keskisenkatu 13, 33710 Tampere
  • Keinupuiston lähitori, Orivedenkatu 28, 33720 Tampere
  • Kuuselan lähitori, Nuolialantie 46, 33900 Tampere
  • Taatalan lähitori, Sulkavuorenkatu 6, 33820