Taiteella kotiin -hanke

”Koti Teiskossa

Myllylammin rannassa

hakkasin puita”

– Taatalan asukkaan haiku

Elämäni aarrearkku -taidepajoissa muun muassa: musisoidaan, kuunnellaan ja valitaan lempi musiikkia, kirjoitetaan haikuja, tehdään esinekollaaseja, jutellaan, liikutaan ja liikututaan.

Elämäni aarrearkku -taidepajat ovat osa Kulttuurikeskus PiiPoon ja Sointu Senioripalveluiden yhteistä Taiteella kotiin -hanketta, jossa etsitään tapoja tunnistaa omaa elämänhistoriaa ja persoonaa eri taidemenetelmillä.

Hankkeeseen liittyviä taidekokeiluja järjestetään syksyn mittaan kaikissa Sointu Senioripalveluiden taloissa. Syksyllä myös pilotoidaan taidemenetelmien käyttöä taloon muuttavien asukkaiden kanssa.
Asiakkaat valitsevat ilmeitä kuvista, joissa on kuvattuna erilaisia suun asentoja. Näillä ilmeillä kuvataan nykyhetken tunnelmaa ja tunteita naamioteatterin keinoin.
Ilmeiden kirjoa piirrettynä kuviin tikkujen nokkiin.

Tällä hetkellä meillä on käytössä Tampereen kaupungin Elämän puu -malli. Elämän puu -julisteeseen kirjataan ikäihmiselle tärkeitä asioita, mieltymyksiä ja elämän vaiheita, jotta ne tulevat huomioiduksi ikäihmisen hoidossa: https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/elaman-puu.html.

Taiteella kotiin -hankkeen taidemenetelmillä tuetaan Elämän puu -mallin käyttöä ja syvennetään sen merkitystä. Hankkeessa keskeistä on tunnistaa ja kehittää mallia, jolla kirjataan suuntaviivat asukkaan kiinnostuksen kohteista ja tulevista kulttuuri- ja osallisuuspalveluista.

Kanerva, Katja ja Sanette pitämässä musiikillista taidetuokiota Taataalan ryhmäkodissa. Kuva: Antoni Savander.

Hankkeessa kolme yhteisötaiteilijaa kaksi PiiPoo:lta ja yksi Soinnulta: Sanette Sevón, Katja Kähkönen ja Kanerva Kartano, kehittävät ja ohjaavat taidetyöpajoja sekä taideinterventioita asukkaille. Aarrearkku -taidetyöpajojen avulla kartoitetaan taidemenetelmiä, joilla helpotetaan taloon muuttavan asukkaan kotiutumista. Asukkaaseen aidosti tutustuminen ja se, että hän pääsee tutustumaan meihin, tekee yhteisestä arjestamme sujuvampaa.

Asumispalvelukeskus on koti ja siksi on tärkeää, että tunnemme toistemme taustat, tunteet ja tarpeet, niin ilot ja onnen aiheet kuin hankalat puolet, ikävämmät ajatukset ja huolen aiheet – koko elämän kirjon. Taidemenetelmät toimivat välineinä syventääksemme toistemme tuntemista ja rakentaaksemme yhteisön, jossa kaikki saavat olla oma itsensä ja toimia ainutlaatuisena itsenään.