Kysely asiakastyytyväisyydestä

Kerro palvelustasi -kysely on uusi lakisääteinen kysely vanhuspalveluissa. Siihen vastaavat kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat koko Suomessa. Soinnussa kysely toteutetaan alkuvuoden aikana kaikissa neljässä palvelukeskuksessa.

Asiakastyytyväisyyden kansallinen seuranta on osa vanhuspalvelujen laadun seurantaa. Samalla saadaan vertailutietoa vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyydestä kansallisella, alueellisella ja toimintayksikkökohtaisella tasolla. Kyselyn toteuttamisesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja THL raportoi tulokset kaikille avoimessa verkkopalvelussa.

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn voi vastata yksin tai yhdessä läheisen tai avustajan kanssa. Vastaamisen tukena voivat toimia myös alan opiskelijat, vapaaehtoiset tai muut avustajat. Tuttu hoitaja voi auttaa kyselyyn vastaamisessa vain niissä tilanteissa, kun läheisen tai muun avustajan apua ei ole saatavilla. Vastauksen pitää olla asiakkaan mielipiteen mukainen myös silloin, kun häntä avustetaan vastaamisessa. Kyselyyn voi vastata kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Ensimmäinen lakisääteinen kysely toteutetaan 10.1.–27.3.2024. Jatkossa tiedonkeruu toteutetaan joka toinen vuosi. THL vastaa kyselyn toteutuksesta. Kyselyyn osallistuminen on asiakkaalle täysin vapaaehtoista.