Rikkaita nuoruusmuistoja – rohkeita kohtaamisia

Kuka olet?

Olen Jonathan, taideopiskelija Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tein kesällä 2023 opintoprojektin Paluu Zine, jonka lähtökohta oli,että jokainen tarina ansaitsee tulla kerrotuksi ja kuulluksi.  

Mikä on taideprojektisi idea?

Paluu on omakustanteinen pienoislehti nuoruuden tarinoista ja muistoista 1940–1970 luvulta. Tarinat ja muistot keräsin lehteen pitämällä yhteisiä muisteluhetkiä Tampereen Taatalakeskuksessa kolmen asukkaan kanssa. Tapaamisissa pyysin osallistujia kertomaan heidän tarinansa ja lisäksi valokuvasin heidät sekä heidän esittelemiään kuvia ja esineitä. Neljäs haastateltavani on oma isoäitini.

Paluu Zine -projektin tein osana taiteen kandidaatin opintojani Tampereen ammattikorkeakoulussa ja yhteistyössä Sointu Senioripalveluiden ja lähitorin kanssa. Projektin nimessä Zine viittaa julkaisualustaan, jolla lehti on taitettu.

Millaisia muisteluhetkiä pidit ja miten keräsit pienoislehden tarinat?

 Pidimme yhteensä noin neljä tunnin mittaista tapaamista, jotta muisteluhetkissä ei olisi kiirettä.  Oli tärkeää, että jokaisella osallistujalla on reilusti aikaa muistella ja kertoa niin paljon kuin hän haluaa.

Tarinat keräsin niin sanotusti “saduttamalla” – varsinaisia haastattelukysymyksiä ei ollut ja tarinat ovat kirjoitettu mahdollisimman tarkasti sana sanalta niin kuin ne on kerrottu, jotta kertojan persoonallisuus säilyy tekstissä.  

Mikä on projektin merkitys osallistujille? 

Projektin arvona on sukupolvien välinen yhteys ja kuulluksi tuleminen. On nuoria, joilla ei ole ollut mahdollisuutta kuulla vanhemman sukupolven tarinoita, ja on vanhempaa sukupolvea, joilla on tarinoita kerrottavana. Tarinat ovat portti minkä kautta jokainen voi jakaa uniikkia ja kallisarvoista elämänkokemustaan ja näkemystään. Jokainen tarina ansaitsee tulla kerrotuksi ja kuulluksi. 

Parhaimmillaan projekti tarjoaa tarinan kertojille voimaantumisen kokemuksen, tarinan lukijalle kallisarvoisia näkökulmia ja kummallekin osapuolelle yhteyden kokemuksen. 

Miten rakensit lehden sisällön?

Tarinat yhdistettynä kuviin Vapriikin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kuva-arkistoista, muodostavat lehden sisällön. Nimensä mukaan “Zine”-tyylillä tehty lehti on omakustanteinen ja klassiseen tapaan kopiokoneella tulostettu pienoislehti. 

Miten pääsen lukemaan Paluu-lehden?

Lehteen voi tutustua Soinnun lähitoreilla Taatalan lähitorilla Koivistonkylässä, Keinupuiston lähitorilla Hervannassa, Kaukaharjun lähitorilla Kaukajärvellä ja Kuuselan lähitorilla Härmälässä. Laajemmalle yleisölle lehti on saatavilla verkkokaupassani: WWW.CIARDHA.COM

Haluatko lähettää vielä terveisiä Soinnun asiakkaille?

Suuret kiitokset kaikille ja erityisesti teille, jotka annoitte tarinanne Zineen! 

Terveisin, Jonathan Carey

www.instagram.com/jonciardha