Työelämä tutuksi uusille tekijöille

Soinnun ja oppilaitosten yhteistyö tarjoaa opiskelijoille kokemuksia työelämästä ja hyviä kohtaamisia Soinnun asiakkaiden kanssa. Yhdessä toimien voimme välittää kokemuksia ja tietoa työelämän arjesta, rohkaista tarttumaan mielenkiintoisiin mahdollisuuksiin ja antaa tuntumaa moderniin työkulttuuriin.

Ammattiopisto Luovi on ammatillinen erityisoppilaitos, jossa voidaan opiskella valmentavassa koulutuksessa ja suorittaa ammatillisia tutkintoja. Tutkintokoulutukseen valmentavassa TUVA-koulutuksessa opiskelijat etsivät itselleen sopivaa ammattialaa ja tavoitteena on jatko-opintoihin hakeutuminen.

Viime syksynä Luovin TUVA-koulutus ehdotti sointulaisille työelämäyhteistyötä, jossa opiskelijat voivat tutustua arjen taitoihin, työelämän käytäntöihin ja erilaisiin työtehtäviin. Osalle opiskelijoista tämä oli myös mahdollisuus tutustua ikäihmisiin ja oppia ottamaan huomioon ikäihmisten erityisyyttä.

Kuuselakeskuksen yhteisöohjaajan ohjauksessa opiskelijat aloittivat syyskaudella osallistumalla kerran viikossa luovan toiminnan ryhmien toteuttamiseen. Vuoden aikana harjoitteluihin on sisältynyt mm. ravintola-apulaisen tehtäviä, mainosten tekemistä lähitorin tapahtumiin, osallistumista ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamiseen ja lasten päiväkodin toimintaan lasten kanssa.

Kaikille opiskelijoille on ollut tärkeää löytää omalta tuntuva ala. Talven mittaan sellainen tuntui löytyvän jokaiselle ja he ovat hakeneet jatkokoulutukseen.

Nyt toukokuussa opiskelijat kutsuivat sointulaiset tutustumaan Luoviin. Vastaanotto oli lämmin ja meille esiteltiin Luovin monipuolista toimintaa, teknologiaa ja opetuskeittiön ratkaisuja. Joimme yhdessä kahvit opiskelijoiden valmistamien herkkujen kera.

Sovimme myös yhteistyön jatkosta ja syksyllä 2023 aloittaa uusi TUVA-opiskelijoiden ryhmä yhteistyön Soinnun kanssa.