Kulttuuri osallistaa ja luo onnistumisen tunteita

Miksi me Soinnussa panostamme kulttuuriin ja taidetoimintaan?

Sointu Senioripalveuiden yhteisötaitelijana toimiva Kanerva Kartano kertoo neljä syytä. Hän tuottaa taide- ja kulttuurielämyksiä asukkaille yhdessä kulttuuri-innostajien kanssa ja pitää huolta siitä, että taide elää vahvana palvelukeskuksissamme.

Taide tarjoaa paljon iloa ja sisältöä elämään

– Esimerkiksi tarinoiden kertomisella ja musiikilla on ikäihmisten elämässä valtavan iso rooli. Tutut kappaleet muistuvat mieleen vielä vuosien takaa, ja esimerkiksi omia elämäntarinoita voi olla mieleistä kirjoittaa ylös paperille. Luova tekeminen voi olla myös tapa käsitellä tunteita ja itselle merkityksellisiä asioita.

Taide tarjoaa osaamisen ja onnistumisen tunteita

– Taiteen kautta jokainen voi ilmaista itseään ja opetella olemaan ylpeä siitä. Soinnussa kaikki luova toiminta on pyritty järjestämään mahdollisimman matalalla kynnyksellä, jotta mahdollisimman moni rohkaisisi mielensä ja lähtisi mukaan. Myös koko Soinnun henkilöstöä otetaan ja kannustetaan mukaan kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

Taide osallistaa ja luo yhteisöllisyyden tunnetta

– Yhteinen taidehetki lisää kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuutta. Yhdessä tekemisen lomassa on kunnolla aikaa jutella muiden kanssa. Tai halutessaan voi olla ihan hiljaa, sillä myös seuraajana mukana oleminen on tapa osallistua.

Taide myös kuntouttaa

– Taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnin tuottajina on viime vuosina tunnustettu entistä paremmin. Ne ovat tärkeitä lääkkeitä hyvinvointiin. Taiteen katsomisen, kokemisen ja tekemisen on tutkimuksissa havaittu tuottavan positiivisia vaikutuksia esimerkiksi dementiaa sairastavien toimintakykyyn.

Lue lisää

Toivo-yhteisömusikaali oli menestys

Vuoden 2018 kesäkuussa ensi-illan saanut Toivo-yhteisömusikaalissa oli monien eri toimijoiden yhteinen suurponnistus. Musikaalin käsikirjoitus, puvustus ja lavasteet olivat omaa tuotantoa, samoin osa sävellyksistä ja sanoituksista. Niitä valmisteltiin ryhmissä ja työpajoissa useita kuukausia. Musikaalikuvat: Anne Koski.