Sirkun kanssa kävelyllä Tallipihalla ja vierailemassa Rajaportin saunalla

ma 26.2.2024 15:00

Tapahtumapaikka: Kuuselakeskus

Katsotaan yhdessä tallenne, jossa tutustutaan Tampereen talviseen Tallipihaan ja Rajaportin saunaan yhdessä Sirkku Aution kanssa. Videot ovat osa Tampereen kaupungin digitaalisia kulttuuripalveluja, kulttuurista vanhustyötä, jota tarjotaan myös osana kotihoidon tukipalveluita. Videot löytyvät Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden Kulttuuri Tampere – YouTube kanavalta.

Voit osallistua tallenteiden katsomiseen myös etänä TEAMS linkin kautta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI1OGE3ZmUtYjVkNS00NjEzLWI4YWUtMGE5OWIyMjIzMTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222537fd52-b41b-4fa2-a0e3-19bbd442f7b4%22%2c%22Oid%22%3a%2219fab212-43bf-42ee-90bd-5e8b2b6fc6ea%22%7d

Tapahtuman tiedot

Tapahtuma-aika
ma 26.2.2024 15:00
Tapahtumapaikka:
Kuuselakeskus
Nuolialantie 46
33900 Tampere
Kategoriat:
,

← Näytä kaikki tapahtumat